Технически паспорт на сгради – какви документи са ни необходими за него?

За изготвянето на технически паспорт на сгради са ни нужни други няколко документа. Такива са: Акт по образец № 15; Кадастрално удостоверение; Разрешението, което сме получили за строеж; Проектната документация на сградата; Разрешението за ползване; Документирани промени, настъпили след разрешението за ползване; Нотариален акт и скица; Удостоверение от Агенцията по вписванията (при собственик ЮЛ) и […]