Как да изберете подходящ счетоводител за Вашия бизнес?

Счетоводителят е един от най-важните, полезни съветници, които собственикът на малък бизнес може да има. Макар че нямате техническа нужда от счетоводител, е възможно да сте прекалено заети да се фокусирате върху управлението на бизнеса си, за да се разправяте сами с всичките си данъчни документи. Счетоводителите правят повече, отколкото да подават данъчни декларации. Те предоставят критични съвети по време на стартирането и началото на Вашия бизнес, както и Ви помагат да вземате решения, докато Вашият бизнес расте и се развива.

Счетоводителите могат да бъдат полезни за различни неща

Те могат да определят всяко  данъчно приспадане, което имате право да вземете. Тъй като те се занимават специфично с Вашите финанси, те отчитат по-рано проблеми като изчезване на описи, увеличаване на разходите за продукти, оборудване или клиенти, които не плащат навреме. Счетоводителите поддържат паричния поток на приемливи нива, посочват областите за растеж, като анализират ценообразуването, моделите на паричните потоци, управлението на запасите и видовете финансиране на бизнеса. Те се грижат за Вашата документация, подготвяйки данъчните декларации бързо и точно и събирайки заедно финансовите отчети, от които се нуждаете, за да получите заеми и инвестиции.

Всеки бизнес обаче има своите специфики и е необходимо да изберете счетоводителя си според тях

Първата стъпка в търсенето на подходящ за Вашия бизнес счетоводител е да определите какво искате да направи за Вас. Някои счетоводители са по-скоро “bookkeeper”-и, а други се съсредоточават върху по-широки бизнес задачи. Ако търсите някой, който да се справя с относително обикновените ежедневни или седмични счетоводни задължения, както и счетоводител за по-широк анализ, добре е да наемете човек или фирма, която да предлага и двете услуги. вие ще искате да потърсите счетоводител или фирма, която предоставя и двете услуги. Ако сами поддържате счетоводните си книги, можете да използвате услугите на счетоводител само периодично (седмично, месечно или тримесечно), който да изготвя отчети и да оценява състоянието на бизнеса. Добрият счетоводител трябва редовно да участва в бизнеса Ви, а не само по време на данъчното облагане, тъй като той може да допринесе значително за организирането и структурирането на Вашите бизнес операции.

Счетоводителите трябва да бъдат внимателно подбирани,

както всеки служител – анализирайте автобиографията им и проведете интервю. Направете бизнес проверка назад във времето и поискайте справки за клиенти, организирайте среща, за да обсъдите какво искате да направите, какви стъпки вече сте предприели и какъв тип организация създавате. Добре е да сте наясно колко време ще може да отдели за Вас счетоводителя и дали работата ще бъде извършена на работното място на счетоводителя или в офиса на Вашата фирма. Можете да проверите колко активен е счетоводителят, като го накарате да Ви зададе няколко въпроса за Вашия бизнес.